Elcertifikaten och vad som händer

Slättens Vind AB har haft ett personlig möte med Rickard Nordin (C) och återigen tagit upp elcertifikatens betydelse för alla ägare till äldre verk. Vi kräver inget annat än att det som lovades när verken byggdes ska hållas. Vi kommer att träffa Lars Hjälmered för ett personligt möte inom kort. Utöver detta sker ett informationsutbyte med andra i arbetsgruppen och ansvarig minister.