Delårsrapport Q3 2019

Sammanfattande händelser under tredje kvartalet, juli-september, 2019. Tillgängligheten har varit relativt god och verken har producerat enligt prognos. Omsättningen uppgick till 3,57 mkr mot 3,0 mkr 2018. Det är framförallt en produktion enligt prognos som ligger bakom resultatet. De högre elpris vi ser idag har inte slagit igenom på vårt resultat, ännu, i och med säkringar år bakåt.

Resultatet blev 715 kkr bättre än 2018. Resultatet för Q3 blev 376 mkr mot en förlust på 339 kkr 2018.

Mer information kan du läsa i länken nedan eller om du går in på Finansiell information under rubriken Aktieägare.

Delårsrapport Q3 2019