Elcertifikaten

Under oktober månad har Slättens Vind AB jobbat mycket intensivt med att påverka de elcertifikat vi alla är så beroende av. Vi har tagit initiativ till telefonmöten med de fem som sitter i den arbetsgrupp, inom Näringsdepartementet, som just nu jobbar med frågan. De som vi haft telefonmöten med, hittills i den arbetsgruppen, är Lars Hjälmered (M), ordförande i gruppen, Rickard Nordin (C) och  Camilla Brodin (Kd).

Nästa tisdag är Patrik Engström (S) inbokad och Lorentz Tovatt (Mp) är troligtvis med på det mötet också. Kontakter har också tagits med näringsminister Anders Ygeman för att diskutera frågan med honom. Läser du detta och äger verk som har elcertifikat, kan du fundera på hur priserna slår mot dig.

Slättens Vind AB vill inte sitta på åskådarläktaren och titta på utan vi vill påverka allt vad vi kan, och det gör vi. Genom duktiga och kunniga styrelsemedlemmar har vi redan påverkat och hoppas vi når ända fram.

Har du funderingar och frågor kring detta kan du ringa eller mejla.

Leif Olsson

Vd Slättens Vind AB