Oktober 2019 – Resultat

Oktober månads prognos låg på 4,75 GWh och resultatet blev 3,34 GWh. Resultatet är 30% under prognos och detta beror på tre saker:

  1. Ett av verken i Stenbronaparken hade problem med växellådan och produktionsförlusten blev 313 542 kWh.
  2. Utöver detta har det varit problem med tillgängligheten och produktionen i många av de parker vi är delägare i.
  3. Vindarna har inte varit till fördel för oss vindkraftproducenter och detta det har påverkat produktion negativt.

Produktionsförlusterna på Stenbronaverket kommer att regleras under november mot den försäkring vi har. Medräknat alla driftförluster ligger den minskade produktionen på ca 13 % mot beräknad produktion.

Hittills, under 2019, ligger produktionen ca 300 000 kWh  under 2018.

Slättens Vind önskar alla en fin och värdig Alla Helgon!