Augusti månads produktionsresultat

Nu har alla siffror kommit in från alla verk som ägs av Slättens Vind AB. Prognosen på 3,25 GWh höll och den exakta produktionen blev

3 250 139 kWh.