Produktion mars

Nu är sammanställningen klar för mars månads produktion och den blev mycket bra! Månadsproduktionen blev 5,33 GWh mot prognos 4,0 GWh en ökning från prognos till faktiska siffror med 33,2 %. Under Q 1 2019 har produktionen överstigit prognos med 17 % och då får vi ta i beräkning att januari endast producerades 64 % av prognos.