Mossebol, Mellerud

Denna Vestas V52 0,85MW är uppförd 2005 , Slättens Vinds ägande är 35%. Verken administreras av Slättens Vind och bolaget tar del av kostnader samt intäkter i förhållande till ägandet.

Förväntad årsproduktion är 1,3 GWh

Produktion Mossebol