Mungseröd, Tanumshede

Den 1:a juni 2024 avyttrade Slättens Vind AB sitt ägande Mungseröd Vindpark AB.
I och med detta upphör uppdateringen av produktionen.

Parken består av 6st Vestas NM72 1,5MW uppförda 2005 och administreras av driftbolaget Mungseröd Vindpark AB.
Slättens Vind äger 25% i ett verk och tar del av 4,17% av hyresutbetalningarna från driftbolaget.

Förväntad årsproduktion är 2,4 GWh per verk.

Produktion Mungseröd