Årsstämma 2024

Förslag från valberedning, kallelse och dagordning till årets stämma finns att läsa på på nedanstående länkar samt under rubrik AKTIEÄGARE / Årsstämma 2024

Valberedningens förslag 2024

Kallelse årsstämma 2024