Dalboslätten, Mellerud

Parken består av 6st Vestas V90 2MW uppförda 2010 och administreras av driftbolaget Dalboslättens Vind AB.
Slättens Vind äger 37,5% i ett verk och tar del av 6,25% av hyresutbetalningarna från driftbolaget.

Förväntad årsproduktion är 5,1 GWh per verk.

Produktion Dalboslätten