Tumleberg, Essunga

Parken består av 2st Vestas V90 2MW uppförda 2009 och administreras av driftbolaget Tumleberg Vindenergi AB.
Slättens Vind äger 50% i ett verk och tar del av 25% av hyresutbetalningarna från driftbolaget.

Förväntad årsproduktion är 5,0 GWh per verk.

Produktion Tumleberg