Long, Vara

Parken består av 3st Vestas V90 2MW uppförda 2009 och administreras av driftbolaget Long Vindpark AB.
Slättens Vind äger 50% i ett verk och tar del av 16,67% av hyresutbetalningarna från driftbolaget.

Förväntad årsproduktion är 5,9 GWh per verk.

Produktion Long