Holmen, Mellerud

Denna Enercon E82 2MW uppförd 2008 och ägs tillsamman med markägarna, Slättens Vinds ägande är 50%.
Verken administreras av Slättens Vind och bolaget tar del av kostnader samt intäkter i förhållande till ägandet.

Förväntad årsproduktion är 5,2 GWh.

Produktion Holmen