Ållerud, Mellerud

Denna Enercon E48 0,8MW uppförd 2005 och ägs tillsamman med markägarna, Slättens Vinds ägande är 50%.
Verken administreras av Slättens Vind och bolaget tar del av kostnader samt intäkter i förhållande till ägandet.

Förväntad årsproduktion är 1,7 GWh.

Produktion Ållerud