Neanberg, Strömstad

Parken består av 3 st. Vestas V90 uppförda 2010 och administreras av driftbolaget Neanberg Vind AB. Slättens Vind äger 12,5 % i två respektive verk vardera och tar del av 8,3 % av hyresutbetalningarna från driftbolaget.

Förväntad årsproduktion är 5,5 GWh per verk.

Produktion Neanberg