Neanberg, Strömstad

Parken består av 3 st. Vestas V90 uppförda 2010 och administreras av driftbolaget Neanberg Vind AB. Slättens Vind äger fr.o.m. 2023-06-01 12,5 % i ett verk och tar del av 4,2 % av hyresutbetalningarna från driftbolaget.

Förväntad årsproduktion är 5,5 GWh per verk.

Produktion Neanberg