Bolstad, Mellerud

Parken består av 3st Enercon E82 2MW uppförda 2011 och administreras av driftbolaget Bolstad Vind AB.
Slättens Vind äger  fr.o.m. 2023-04-01; 25% i ett verk samt 12,5% i ett andra, och tar del av 16,67% av hyresutbetalningarna från driftbolaget.

Förväntad årsproduktion är 5,9 GWh per verk.

Produktion Bolstad