Bolstad, Mellerud

Parken består av 3st Enercon E82 2MW uppförda 2011 och administreras av driftbolaget Bolstad Vind AB.
Slättens Vind äger 25% i ett verk och tar del av 8,33% av hyresutbetalningarna från driftbolaget.

Förväntad årsproduktion är 5,9 GWh per verk.

Produktion Bolstad