Karlsfält, Mellerud

Parken består av 1 st Vestas V52 0,85MW uppfört 2004 och 2 st Enercon E48 0,8MW uppförda 2007. Verken ägs tillsamman med markägaren, där Slättens Vind äger 50% i respektive verk.
Verken administreras av Slättens Vind och bolaget tar del av kostnader samt intäkter i förhållande till ägandet.

Förväntad årsproduktion är 1,7 GWh per verk

Produktion Karlsfält