Närefors, Lidköping

Parken består av 2st Enercon E82 2MW uppförda 2010 och administreras av driftbolaget Närvind AB. Slättens Vind äger 25% i ett verk och tar del av 12,5% av hyresutbetalningarna från driftbolaget.

Förväntad årsproduktion är 5,5 GWh per verk.

Produktion Närefors