Göbyn, Mellerud

Denna Vestas V90 1,8 MW är uppförd 2008 och administreras av Erikstad Vind AB. Slättens Vind äger 25% i verket.
Slättens Vind tar del av kostnader samt intäkter i förhållande till ägandet.

Förväntad årsproduktion är 4,7 GWh.

Produktion Göbyn