Södra Hagen, Mellerud

Parken består av 1 st Enercon E48 0,8MW uppfört 2005 och 2 st Enercon E53 0,8MW uppförda 2007. Verken ägs tillsamman med markägaren, där Slättens Vind äger 50% i E48:an och 25% i respektive E53:a. Verken administreras av Slättens Vind och bolaget tar del av kostnader samt intäkter i förhållande till ägandet i respektive verk.

Förväntad årsproduktion är 1,8 GWh per verk.

Produktion Södra Hagen