Vena Säby, Mellerud

Denna Enercon E53 0,8MW uppförd 2007 och ägs tillsamman med markägaren, Slättens Vinds ägande är 50%.
Verken administreras av Slättens Vind och bolaget tar del av kostnader samt intäkter i förhållande till ägandet.

Förväntad årsproduktion är 1,6 GWh.

Produktion Vena Säby