Stenbrona, Lidköping

Parken består av 2st Vestas V90 1,8MW uppförda 2007 och administreras av driftbolaget Stenbrona Vindpark AB.
Slättens Vind äger 100% i verk 1 samt 25% i verk 2 och tar del av 62,5% av hyresutbetalningarna från driftbolaget.

Förväntad årsproduktion är 5,7 GWh per verk.

Produktion Stenbrona