OBS -Aktiehandel

Det har kommit till Slättens Vinds kännedom att personer som säger sig vara finansiella mäklare kontaktar aktieägare i Slättens Vind AB för att köpa och sälja aktier.

Detta sker helt utan uppdrag från eller kännedom av Slättens Vind ABs styrelse.

Som alltid, lämna aldrig ut koder eller använd inte bank-id i kontakt med okända

Årsstämma 2021

Datum för årets stämma är 2 juni klockan 18:00.
För vidare information se under Aktieägare/Årsstämma/Årsstämma 2021

Michael Larsson
VD

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020 finns nu publicerad under aktieägare / årsstämma 2021

 

Michael Larsson
VD