Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020 finns nu publicerad under aktieägare / årsstämma 2021

 

Michael Larsson
VD