Årsstämma 2021

Datum för årets stämma är 2 juni klockan 18:00.
För vidare information se under Aktieägare/Årsstämma/Årsstämma 2021

Michael Larsson
VD