OBS -Aktiehandel

Det har kommit till Slättens Vinds kännedom att personer som säger sig vara finansiella mäklare kontaktar aktieägare i Slättens Vind AB för att köpa och sälja aktier.

Detta sker helt utan uppdrag från eller kännedom av Slättens Vind ABs styrelse.

Som alltid, lämna aldrig ut koder eller använd inte bank-id i kontakt med okända