Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2021 finns nu publicerad under aktieägare / årsstämma 2022

 

Michael Larsson
VD