Skagern 2

Verket är stoppat p.g.a. tekniska problem. Utredning pågår, mer information kommer att publiceras när orsak och följdverkan är utredd.