Delårsrapport januari – juni 2018

Produktion augusti