Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

  • Produktionen 2:a kvartalet uppgick till 9,93 GWh (12,04 GWh)
  • Nettoomsättningen uppgick till 2,87 mkr (3,44 mkr)
  • Rörelseresultat -0,03 mkr (0,58 mkr)
  • Rörelseresultat efter finansiella poster -0,4 mkr (0,15 mkr)

Delårsrapport Q2 2018