Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022 når ni på nedanstående länk.

Ni hittar även samtliga tidigare publicerade rapporter under meny Aktieägare / Finansiell information, där de presenteras årsvis

Delårsrapport Q3 2022

Lumbers Vind AB

Slättens Vind AB har genom aktieförvärv ökat sitt ägande i Lumbers Vind AB
till 38% (från tidigare 31%).