Slättens Vind ökar sitt ägande i Ledsjö Vind till 4,5 %

Slättens vind har förvärvat 2 000 st. aktier i Ledsjö Vind AB. I och med detta förvärv har Slättens Vind AB ett totalt aktieinnehav på 8 259 aktier vilket motsvarar 4,5 % av aktierna i bolaget.