Årsredovisning 2022

Årsredovisning för 2022 finns att läsa på nedanstående länk samt under rubrik AKTIEÄGARE/ Årsstämma respektive Finansiell information

Slättens Vind årsredovisning 2022

 

Slättens Vind AB ökar sin årsproduktion

Slättens Vind har ingått avtal om att öka befintligt ägande i Bolstad Vind AB. Parallellt har Slättens Vind avyttrat sitt ägande i Brålandatorp Vind AB, vilket innebär att Slättens Vind efter transaktionens genomförande inte har något ägande kvar i Brålandatorp Vind AB.

I och med dessa transaktioner ökar Slättens Vind sin förväntade årsproduktion med 120 000 kWh.

Årsstämma 2023

Kallelse och dagordning till årets stämma finns att läsa på på följande länk samt under rubrik AKTIEÄGARE / Årsstämma 2023

Kallelse årsstämma 2023

Årsstämma 2023

Datum och plats för årsstämman bestämd;

Måndag den 29/5 kl. 18:00 på Vara Folkhögskola