Aktiemarknaden

Den 3-8 april öppnar Alternativa Aktiemarknaden, Pepins, för handel med Slättens Vind AB.

Båda Skagerverken går nu med full effekt!

Efter en veckas minskad effekt går, sedan ett dygn tillbaka, båda verken med full effekt.

Stenbrona – Rotorbladsbesiktning

Under två timmar var verken avstängda, en timma per verk, för en rotorbladsbesiktning. Hur är detta möjligt? Tidigare tog en besiktning upp till en dag per verk. Genom att ta kort på nära håll med en drönare. 178 bilder per verk som körs i ett specialprogram där varje cm analyseras av experter. Kostnadseffektivt och ett minimalt stopp av produktion.

Karlsfält 2

Under vecka 13 har Enercon service på verket och enligt servicepersonalen går allt enligt plan.

Skagernverken

Ett av Skagernverken går för tillfället med reducerad effekt.

Bokslutskommuniké 2018

Nu finns 2018 års Bokslutskommuniké under Aktieägare – Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma 24 april 2019 Folkhögskolan Vara!

Du är hjärtligt välkommen att anmäla dig till 2019 års stämma. Du läser all information kring stämman och valberedningens förslag genom att gå till – Aktieägare – Årsstämma 2019. På samma ställe finns också den blankett du ska fylla i om det krävs fullmakt. Har du frågor mailar du till Leif@Slattensvind.se eller Info@Slattensvind.se

Skagernverken

Under vecka 12, tisdag 19 och onsdagen den 20 mars, kommer båda verken att få nya reläskydd och kommer att vara avstängda under arbetet.

Elproduktion för februari 2019

Produktionen för Slättens Vind AB:s anläggningar uppgick till 5,14 GWh, jämfört med prognos 4,25 GWh. Tillgängligheten har varit mycket god med få driftsstörningar. Januari månad var produktionen -35,68 % mot + 20,72 % under februari. Totalt under 2019 -14,98 % mot prognos. Utfall mot januari-februari 2018 är +1,04 GWh. Andra intressanta siffror är elpris Q1 2018 snitt 27,97 öre och elcertifikat 6,36 öre. Q1 2019 är elprissnittet säkrat till 32,71 öre och elcertifikaten till 9,50 öre. Elprisbilden är 16,95 % högre än 2018 och elcertifikaten 49,40 % högre.

Stenbrona

Under fredagen,den 1 mars, har verken  inspekterats och följande delar har kontrollerats: Travers, hiss, stege, förankringspunkter, selar och brandsläckare.