Bokslutskommuniké 2018

Nu finns 2018 års Bokslutskommuniké under Aktieägare – Årsstämma 2019