Elproduktion för februari 2019

Produktionen för Slättens Vind AB:s anläggningar uppgick till 5,14 GWh, jämfört med prognos 4,25 GWh. Tillgängligheten har varit mycket god med få driftsstörningar. Januari månad var produktionen -35,68 % mot + 20,72 % under februari. Totalt under 2019 -14,98 % mot prognos. Utfall mot januari-februari 2018 är +1,04 GWh. Andra intressanta siffror är elpris Q1 2018 snitt 27,97 öre och elcertifikat 6,36 öre. Q1 2019 är elprissnittet säkrat till 32,71 öre och elcertifikaten till 9,50 öre. Elprisbilden är 16,95 % högre än 2018 och elcertifikaten 49,40 % högre.