Årsredovisning 2021

Årsredovisningen för 2021 finns nu under Finansiell information 2021 och på årsstämma 2022.

Årsstämma 2022

Dagordningen för årets stämma är kompletterad med punkt 8.

Ändring av bolagsordning;

Förslag är att antal suppleanter ändras till lägst 0 stycken och högst 4 stycken.

I övrigt är kallelse och dagordning oförändrad.

I och med detta ändras kallelsen till utg-2

Årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022 och valberedningens förslag finns upplagda under aktieägare/årsstämma/årsstämma2022

Årsstämman hålls den 24 maj klockan 18:00 på Vara folkhögskola.

Michael Larsson
VD