Årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022 och valberedningens förslag finns upplagda under aktieägare/årsstämma/årsstämma2022

Årsstämman hålls den 24 maj klockan 18:00 på Vara folkhögskola.

Michael Larsson
VD