Årsstämma 2022

Dagordningen för årets stämma är kompletterad med punkt 8.

Ändring av bolagsordning;

Förslag är att antal suppleanter ändras till lägst 0 stycken och högst 4 stycken.

I övrigt är kallelse och dagordning oförändrad.

I och med detta ändras kallelsen till utg-2