Delårsrapport Q3 2020

Vad har hänt Q3 2020? Här kommer en kort sammanfattning:

  • Produktion enligt prognos
  • Produktionen 16% över prognos
  • Priserna har varit historiskt mycket låga
  • Elcertifikaten påverkar alla med äldre mycket negativt
  • Omsättningen 2 mkr (3,6 mkr)
  • Resultatet -1,1 mkr (0,38 mkr)
  • Hela rapporten finns att läsa som bilaga alternativt under rubriken Aktieägare – Finansiell information 2020
  •   Delårsrapport Q3 2020

Leif Olsson

Vd

Oktober 2020 – Resultat

Oktober månad slutade med en totalproduktion på 4,01 mot prognos 4,76 GWh, ett produktionsunderskott på 750 000 kWh eller 15,67% mot prognos. Under månaden har ett av Slättens två Skagernverk varit ur produktion p g a reparation och inneburit en minskning med ca 70 000 kWh. Som helhet har perioden varit relativt vindfattig och detta har avspeglat sig i totalproduktionen.  Hittills har Slättens Vind AB producerar drygt 44 GWh och helårsprognosen på 50 GWh kommer troligtvis att överskridas.

Vara den 3 november 2020

Leif Olsson

VD