December 2020 – Resultat

December månads produktion var långt under förväntad prognos. Hela 44% lägre produktion med  3,99 mot prognos 5,76 GWh. Trots detta kommer helårsproduktionen att hamna på 5,8% över prognos med 52,96  mot prognos 50,06 GWh. Våra två Skagernverk är åter i full produktion och har under året producerat 13,53 GWh.

Sista veckan 2020 rusade elpriserna och nu är större delen av produktionen, Q1 2021, säkrad på ca 31 öre/kWh.  Priset var nere i ca 5 öre/kWh under sommaren och har varit mycket volativt under hösten.

Leif Olsson

VD