Slättens Vind AB ökar sin årsproduktion

Slättens Vind AB har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 2/24-del i Long Vindpark AB. I och med detta förvärv äger Slättens Vind AB 29,2% i Long Vindpark AB.
Slättens Vind AB har även tecknat avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del i Gunnarstorp Vindpark AB. I och med detta förvärv äger Slättens Vind AB 20,8% i Gunnarstorps Vind AB.
Affärsdatum för dessa affärer är 2024-01-01.

I och med dessa båda affärer har Slättens Vind AB en förväntad årsproduktion på 36,4 GWh

Slättens Vind AB förvärvar aktier i Ledsjö Vind AB

Slättens vind har förvärvat 1 240 st. aktier i Ledsjö Vind AB. I och med detta förvärv har Slättens Vind AB ett totalt aktieinnehav på 5 259 aktier vilket motsvarar 2,9 % av aktierna i bolaget.

 

Delårsrapport Q3 2023

Delårsrapport Q3 2023 når ni på nedanstående länk.

Ni hittar den även under publicerade rapporter under meny Aktieägare / Finansiell information, där de presenteras årsvis

Delårsrapport Q3 2023

Slättens Vind AB förvärvar aktier i Ledsjö Vind AB

Slättens vind har förvärvat 4 018 st. aktier i Ledsjö Vind AB vilket motsvarar 2,2 % av aktierna i bolaget. Slättens Vinds ambition är att växa i sin portfölj med egen vindkraftsproduktion eller genom bolag som bedriver vindkraftsproduktion. Förvärvet av aktier i Ledsjö Vind ska ses med bakgrund av den ambitionen.

Vi kommer framåt att dela upp våra vindkraftparker och vindkraftsbolag i två sektioner på hemsidan. Den produktion som vi redovisar under vindkraftparker är den produktionen där vi har ett direktägande i vindkraftverken. I sektionen för vindkraftsbolag kommer vi redovisa vilka bolag vi är delägare i samt vår delägarandel.

Pepins öppnar upp för handel i Slättens Vind aktie – igen.

Pepins Sweden AB under november fått en ny ägare i form av Aktiegirot Sverige AB. Med en ny ägare av bolaget uppstår nya möjligheter att bygga vidare på den handelsplattform som Pepins utvecklat under ett antal år. Detta innebär att Slätten Vinds aktie återigen går att handla via Pepins plattform.

Nästa handelsperiod startar 22 november.

Slättens Vind ökar sin årsproduktion

Slättens Vind har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del i Long Vindpark AB, med affärsdatum 2023-12-01. Sedan tidigare äger Slättens Vind AB 16,67 % i Long Vindpark AB.
Long Vindpark AB består av 3 st. Vestas V90 som driftsattes under 2009. Parken är belägen strax norr om Vara.
Beräknad årsproduktion för hela parken ligger på totalt 17,7 GWh varav Slättens Vinds del uppgår till 3,7 GWh.
I och med denna affär har Slättens Vind AB en förväntad årsproduktion på 34,3 GWh