Pepins öppnar upp för handel i Slättens Vind aktie – igen.

Pepins Sweden AB under november fått en ny ägare i form av Aktiegirot Sverige AB. Med en ny ägare av bolaget uppstår nya möjligheter att bygga vidare på den handelsplattform som Pepins utvecklat under ett antal år. Detta innebär att Slätten Vinds aktie återigen går att handla via Pepins plattform.

Nästa handelsperiod startar 22 november.