Slättens Vind AB förvärvar aktier i Ledsjö Vind AB

Slättens vind har förvärvat 4 018 st. aktier i Ledsjö Vind AB vilket motsvarar 2,2 % av aktierna i bolaget. Slättens Vinds ambition är att växa i sin portfölj med egen vindkraftsproduktion eller genom bolag som bedriver vindkraftsproduktion. Förvärvet av aktier i Ledsjö Vind ska ses med bakgrund av den ambitionen.

Vi kommer framåt att dela upp våra vindkraftparker och vindkraftsbolag i två sektioner på hemsidan. Den produktion som vi redovisar under vindkraftparker är den produktionen där vi har ett direktägande i vindkraftverken. I sektionen för vindkraftsbolag kommer vi redovisa vilka bolag vi är delägare i samt vår delägarandel.