Slättens Vind ökar sin årsproduktion

Slättens Vind har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del i Long Vindpark AB, med affärsdatum 2023-12-01. Sedan tidigare äger Slättens Vind AB 16,67 % i Long Vindpark AB.
Long Vindpark AB består av 3 st. Vestas V90 som driftsattes under 2009. Parken är belägen strax norr om Vara.
Beräknad årsproduktion för hela parken ligger på totalt 17,7 GWh varav Slättens Vinds del uppgår till 3,7 GWh.
I och med denna affär har Slättens Vind AB en förväntad årsproduktion på 34,3 GWh