Årsstämma 2021

Protokoll från årsstämma 2021
finns publicerat under;
Aktieägare/Årsstämma/Årsstämma 2021

Michael Larsson
VD