Lumbers Vind AB

Slättens Vind AB har genom aktieförvärv ökat sitt ägande i Lumbers Vind AB
till 38,3% (från tidigare 38%).