Elcertifikaten – Hur vi påverkar och försöker få förståelse!

Nu är det klart med Camilla Brodin (KD). Camilla sitter med i den arbetsgrupp som diskuterar och tar beslut kring de så viktiga elcertifikatspengarna som vi alla, med äldre verk, är så beroende av. Övriga i arbetsgruppen kommer vi att träffa, personligen, framöver och detta som ett komplement till de telefonmöten vi haft. Du som har äldre verk och vill stötta oss i vårt arbete får gärna höra av dig. Vi var med och byggde upp det som nu många tar för självklart och vi blev lovade att staten skulle gå in och subventionera i 15 år och det hoppas Slättens Vind AB att det löftet står fast. Vi vill inte bara sitta på läktaren och se på när andra gör jobbet, vi vill vara med och påverka. Vad vill du?

Leif Olsson

Vd

Slättens Vind AB

Aktiekurser och information från Swedbank

Som ni har märkt, sedan en tid tillbaka, har inte Swedbank publicerat kurser och tillgångar som ligger i ägandet av Slättens Vind AB. Varför de valt att inte göra detta har jag inte fått något svar på och hoppas banken ändrar sin policy. Min förhoppning är att alla som har aktier i Slättens Vind AB ifrågasätter förfarandet och på så vis påverkar banken att gå tillbaka och publicerar kurs och belopp.

Leif Olsson
Vd
Slättens Vind AB

November 2019 – Resultat

November månads prognos låg på 5,75 GWh och utfallet blev 3,83 GWh d v s 67 % av prognos. Tillgängligheten har varit relativt god under månaden med driftstörningar på 0,15 GWh. Målet är att få ner driftstörningarna till 0.
Vädermässigt har månaden inte bjudit på de sedvanliga höststormarna som ofta besöker Sverige vid denna årstid och totalt sett har det blåst under det normala. Hittills under 2019 är resultatet, vindmässigt, 94 % av prognos och detta kan jämföras med 2018 då vi låg på 90 % efter 11 månader.

Önskar alla en trevlig 2:a Advent!

Leif Olsson
Vd
Slättens Vind AB