Slättens Vind ökar produktionskapaciteten

Slättens Vind AB har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 1/12-del i Long Vindpark AB, samt 1/24 del i Bolstad Vindpark AB. Slättens Vind är sedan tidigare delägare i båda dessa parker och ökar nu sitt ägande till 16,7% i Bolstad Vind AB och 43,8% i Long Vindpark AB.
Slättens Vind AB har även tecknat avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del i Gunnarstorp Vindpark AB. Även i Gunnarstorp Vind AB är Slätten ägare sedan tidigare. I och med detta förvärv uppgår Slättens Vinds ägarandel till 25,0% i Gunnarstorps Vind AB.
Slättens Vind AB tillträder ovanstående andelar per den 1 april 2024.

I och med ovanstående affärer har Slättens Vind AB en förväntad årsproduktion på 47,3 GWh

Slättens Vind förvärvar Håkantorp 1

Slättens Vind har per den 1/3 förvärvat Håkantorp 1. Verket är ett Enercon av modell E82 med en installerad effekt på 2 MW.
Verket är beläget i Vara kommun, den förväntade årsproduktionen är 5,1 GWh.
I och med denna affär har Slättens Vind AB ett fysiskt ägande i 28 verk med en förväntad årsproduktion på 44,4 GWh (exklusive “vindbolagen”).

Slättens Vind ökar sitt ägande i Ledsjö Vind till 5,1 %

Slättens Vind har per den 29/2 förvärvat 1 040 aktier i Ledsjö Vind AB. I och med detta förvärv har Slättens Vind AB ett totalt aktieinnehav på 9 299 aktier i Ledsjö Vind AB vilket motsvarar 5,1 % av aktierna i bolaget.