Juli 2020-Resultat

Juli månad överträffade alla förväntningar! Under året ligger produktionen 27,3% över prognos och juli blev resultat 27,7% bättre än förväntat. Totalt har Slättens Vind AB producerat 33,5 mot prognos 26,3 GWh.

Göbyn har haft problem och där var det en 50% produktionsförlust och i Mungserödsparken är två av verken tagna ur drift sedan ett antal månader tillbaka.

Leif Olsson

VD